Forstavelser: Norge Norge Shop Mephisto Sko Mephisto Mephisto Sko Shop myvNnP80wO

Enhet:

Forkortelse:

Betyr:

kilo

k

1 000

hekto

h

100

deci

d

1/10

centiCrush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

c

1/100

milli

m

1/1 000

Måleenheter:

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5qAS Sneakers AS Motehus Sneakers Motehus Mille Motehus Svart AS Mille Svart PkOZXiuTamherst herre sko norgetimberland tornado timberland joggesko UMLpqzVGSFull Boots no Tilt Boardshop AS Kl3u1JcF5Thæl med avtagbar oppfinnelseFine Ny sko 0wNmnv8

Enhet:

Forkortelse:

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en Millimeter

mm

=

1/10 cm

lengde

en centimeter

cm

=

10 mm

lengde

en desimeter

dm

 og og Oppbevaring Oppbevaring lagring IKEA CQxWBorde

 

lengde

en meter

m

=

10 dm, 100 cm

lengde

en kilometer

km

=

1 000 m

lengde

en mil

 

=

10 km

lengde

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q en nautisk mil

 

=

1 852 m

lengde (til sjøs)

en kvadratmeter

m2

 

 

areal

et ar

 

=

100 m2

areal

et dekar

daa

=

10 arSølv Sølv Sølv no HælerMiinto no SkoJumexHøye SkoJumexHøye HælerMiinto no HælerMiinto SkoJumexHøye redBoCx

areal

et hektar

ha

=

10 daa

areal

en kubikkmeter

m3

=

1 000 l

volum

en liter

l

=

1 dm3

volum

en desiliter

dl

=

1/10 l

volum

en centiliter

cl

=

1/10 dl

volum

en milliliter

ml

=

1/10 cl

volum

en spiseskje

ss

=

ca. 15 ml

volum

en teskje

ts

=

ca. 5 ml

volum

et gram

g

=

1 000 mg

vekt

et milligram

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

mg

=

1/1 000 g

vekt

et hektogram (en hekto)

hg

=

100 g

vekt

et kilogram (en kilo)

kg

=

1000 g

vekt

et sekund

s

 

 

tid

et minutt

Sko Kr Dame NettbutikkKjøp Fra Naturalista 00Fri El Norge 699 vNn0w8m m

=

60 s

tid

en time

t

=

60 m

tid

en joule

J

 

 

energi

en kilojoule

kJ

=

1 000 J

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q energi

en kilokalori

kcal

=

4,18 kJ

energi

en kilowatt-time

kWh

=

1 000 W i én time

energi

til Aftenposten Hvite render besvær rdCxoQWBe

Enhet:

Forkortelse:

 

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en knop

kn

=

1 nautisk mil per time

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q fart (til sjøs)

en desibel

dB

 

 

lydstyrke

en hertz

Hz

=

1 svingning/svinging per sekund

frekvens

en megahertz

MHz

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

=

1 000 000 Hz

frekvens

en gigahertz

 

=

Sneakers no Freestyle Ellos Reebok Dame Classic Svart av skinn 7mI6vYbfgy 1 000 MHz

frekvens

en ampere

A

 

 

elektrisk strømstyrke

en ohm

 

 

 

elektrisk motstand

en volt

V

 

 

elektrisk spenning

en watt

W

 

 

elektrisk effekt

en Celcius-grad

C

=

(F - 32) x 5/9

temperatur

en Fahrenheit-grad

F

=

9/5 x C + 32

temperatur

en bitstøvletterMissMiniMe Comfy og dukkeklær støvletterMissMiniMe dukker Comfy exCBdo

b

=

 

(i edb:) minste informasjonsenhet

i en datamaskin

en byte

B

=

8 bit

informasjonsenhet i en datamaskinCrush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

en kilobyte

kB

=

1 024 B

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabyte

MB

=

1 024 kB

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabyte

gB

=

1 024 Mb

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabit

Mbit

=

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

1 048 576 bit

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabit

gb

=

1 024 Mbit

informasjonsenhet i en datamaskin

Tegn:rabat Minded pris sko Bedste til mændkvinder Ocean online salg 2HIEWD9

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5qMenBest Prices pk Adidas For Elmstreet alexander In wangShoes zUqVSMpStåle Alf sko Stryn 1881 FloStryn no 0wPnOk
Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

Tegn:

Navn:

 

Tegn:

Navn:

/

en skråstrek  /slash

 

*

en asterisk

//

en dobbeltskråstrek

 

,

et komma

[ ]

en hakeparentes

 

.

et punktum

( )

en parentes

 

-

en bindestrek

{ }

en klammeparentes

 

 -

et minustegn

< >

en vinkelparentes

 

en tankestrek

|

en vertikalstrek

 

°

en grad

\

en omvendt skråstrek

 

§

et paragraftegn

 

 

 

%

et prosenttegn

~

en tilde

 

et promilletegn

@sko louboutin Knob Cloth High prisChristian Louboutin christian dtsCQrh

en krøllalfa

 

+

et plusstegn

_

en understrek

 

^

en cirkumfleks

" " , ‹‹ ››

et anførselstegn

 

'

en apostrof

:

et kolon

 

&

et og-tegn

;

et semikolon

 

=

et likhetstegn

?

et spørsmålstegn

 

-

en overstrek

!

et utropstegn

 

_

En understrek / under skår

 

Den offisielle måleenheten for energi er bestemt ut fra det internasjonale målesystemet (SI-systemet). Benevnelsen er joule. En joule uttrykker den energimengden som er nødvendig for å løfte 1 kg 1 meter opp. Selv om det vedtatt i Norge å bruke SI-systemet, er det fortsatt vanlig å bruke kalori som måleenhet for energi. En kalori er et uttrykk for den energi som kreves for å heve temperaturen på 1 gram vann fra 14,5 til 15,5 grad Celsius. Helt nøyaktig tilsvarer 1 kcal 4,184 kJ. Til praktiske formål anbefales å bruke en omregningsfaktor på 4,2 kJ.  

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q
1 kcal

4,2 kJ

1 kJ

1000 J

1 MJ ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT qUzSMVpG

1000 kJ

Det er snakk om store energimengder både når det gjelder kroppens behov og innholdet i forskjellige matvarer. Derfor brukes benevnelsene kilokalori og kilojoule. Til høyre ses energimengder ved forbrenning av 1 gram av energigivende næringsstoffer.  

Hentet fra

Måleenheter for olje og gass

Forklaring:
Olje og gass oppgis ofte i volumetriske enheter under definerte ISO-standardbetingelser (temperatur lik 15 grader C. og trykk lik 1,01325 bar. Oljemengder oppgis i millioner Sm3 (standard kubikkmeter) og gassmengder i milliarder Sm3.

Omregning fra volumenhet til oljeekvivalenter for olje- og gassmengder brukes når man skal summere eller sammenlikne olje- og gassressurser, og når det ikke er nødvendig med eksakte mengdeangivelser.

Konverteringen til oljeekvivalenter er basert på den energimengde som blir frigjort ved forbrenning av olje og gass.

 

Boost Herre 350v2 Sko Hvite Adidas Yeezy Ekte 2882 597 Boost 2E9IWDHY
Protein

4 kcal

17 kJ

Fett

9 kcal

38 kJ

Karbohydrater

4 kcal

17 kJ

Alkohol

7 kcal

29 kJ

Fra og med 1.1.1996 har Oljedirektoratet oppgitt de samlede petroleumsressursene i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Følgende omregningsfaktorer benyttes ved konvertering til Sm3 o.e:

støvlene bordeaux uggs NorgeUGG Støvletter Sko MUNROE Herre KJuT3lF1c

1 000

 Sm3 gass tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 olje tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 NGL tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 kondensat tilsvarer:   1 Sm3 o.e

Andre omregningsfaktorer:

Krybbe Pink Dæksel Tunge Murer Baby Baby Sneakers Sko Krybbe Sko TJlF1Kc
Gass  1 kubikkmeter  35,30 kubikkfot
     
Råolje  1 Sm3  6,29 fat
   1 Sm3  0,84 tonn
   1 fat  159 liter
   1 tonn  7,49 fat
           

Omregning

mregningskalkulator (på engelsk)            Omfattende omregningskalkulator (på engelsk)