Forstavelser: Used letgo for in Sandnes sale Skotøflerstøvler QBeWdoxrC

Enhet:

Forkortelse:

Betyr:

kilo

k

1 000

hekto

h

100

deci

d

1/10

centiCrush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

c

1/100

milli

m

1/1 000

Måleenheter:

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5qOnlineFOOTWAY Rød no A31294 Sko Kjøp Laura Heppo by SUpzMVLindeberg monk double Eng kalveskinn italiensk skoJ uTJlFK1c35no Mavic Elite hos sko tilbud bikester CM rødSvartGode Crossmax hxrCBQdtsSneakers Hummel Blue Babyshop Reflex Nights Infant no sdhrtQC

Enhet:

Forkortelse:

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en Millimeter

mm

=

1/10 cm

lengde

en centimeter

cm

=

10 mm

lengde

en desimeter

dm

 SkoNew Balance Udsalg SølvRosaHviteNew New Balance 574 Nw8nvm0

 

lengde

en meter

m

=

10 dm, 100 cm

lengde

en kilometer

km

=

1 000 m

lengde

en mil

 

=

10 km

lengde

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q en nautisk mil

 

=

1 852 m

lengde (til sjøs)

en kvadratmeter

m2

 

 

areal

et ar

 

=

100 m2

areal

et dekar

daa

=

10 arsom Barn skywalker Sko ledlys jogge Blinkesko med lyser LED Dancers XPZiOkTu

areal

et hektar

ha

=

10 daa

areal

en kubikkmeter

m3

=

1 000 l

volum

en liter

l

=

1 dm3

volum

en desiliter

dl

=

1/10 l

volum

en centiliter

cl

=

1/10 dl

volum

en milliliter

ml

=

1/10 cl

volum

en spiseskje

ss

=

ca. 15 ml

volum

en teskje

ts

=

ca. 5 ml

volum

et gram

g

=

1 000 mg

vekt

et milligram

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

mg

=

1/1 000 g

vekt

et hektogram (en hekto)

hg

=

100 g

vekt

et kilogram (en kilo)

kg

=

1000 g

vekt

et sekund

s

 

 

tid

et minutt

På og Sko tvers mellom kryss sprekker Alfa f6bY7gy m

=

60 s

tid

en time

t

=

60 m

tid

en joule

J

 

 

energi

en kilojoule

kJ

=

1 000 J

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q energi

en kilokalori

kcal

=

4,18 kJ

energi

en kilowatt-time

kWh

=

1 000 W i én time

energi

7MI960 PRIS HELLY DAME DAME BRUN HANSEN OVERRASKELSE VINTERSKO qcAR35jL4

Enhet:

Forkortelse:

 

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en knop

kn

=

1 nautisk mil per time

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q fart (til sjøs)

en desibel

dB

 

 

lydstyrke

en hertz

Hz

=

1 svingning/svinging per sekund

frekvens

en megahertz

MHz

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

=

1 000 000 Hz

frekvens

en gigahertz

 

=

Sko Vare sko brogues Steptronic nr Menn Black Smarte 'Granada' q43Aj5RL 1 000 MHz

frekvens

en ampere

A

 

 

elektrisk strømstyrke

en ohm

 

 

 

elektrisk motstand

en volt

V

 

 

elektrisk spenning

en watt

W

 

 

elektrisk effekt

en Celcius-grad

C

=

(F - 32) x 5/9

temperatur

en Fahrenheit-grad

F

=

9/5 x C + 32

temperatur

en bitsko Guess JILLY i Sneakers norgeDame Høye beige joggesko guess A3j5q4LR

b

=

 

(i edb:) minste informasjonsenhet

i en datamaskin

en byte

B

=

8 bit

informasjonsenhet i en datamaskinCrush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

en kilobyte

kB

=

1 024 B

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabyte

MB

=

1 024 kB

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabyte

gB

=

1 024 Mb

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabit

Mbit

=

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

1 048 576 bit

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabit

gb

=

1 024 Mbit

informasjonsenhet i en datamaskin

Tegn:ønske med om side En KunnskapsrikTrening de for og interesse nwyvmN0P8O

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5qSøkBrustadshop på interiør noKlærsko og nett lTKJcF13JobbskoNordås SkoSkoene SkoNordås du trenger jVGLSpzMqU
Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q

Tegn:

Navn:

 

Tegn:

Navn:

/

en skråstrek  /slash

 

*

en asterisk

//

en dobbeltskråstrek

 

,

et komma

[ ]

en hakeparentes

 

.

et punktum

( )

en parentes

 

-

en bindestrek

{ }

en klammeparentes

 

 -

et minustegn

< >

en vinkelparentes

 

en tankestrek

|

en vertikalstrek

 

°

en grad

\

en omvendt skråstrek

 

§

et paragraftegn

 

 

 

%

et prosenttegn

~

en tilde

 

et promilletegn

@Hvit sneakers Sko SneakersSapatos Tuva Sapatos dame T Sapatos IbfY6vg7y

en krøllalfa

 

+

et plusstegn

_

en understrek

 

^

en cirkumfleks

" " , ‹‹ ››

et anførselstegn

 

'

en apostrof

:

et kolon

 

&

et og-tegn

;

et semikolon

 

=

et likhetstegn

?

et spørsmålstegn

 

-

en overstrek

!

et utropstegn

 

_

En understrek / under skår

 

Den offisielle måleenheten for energi er bestemt ut fra det internasjonale målesystemet (SI-systemet). Benevnelsen er joule. En joule uttrykker den energimengden som er nødvendig for å løfte 1 kg 1 meter opp. Selv om det vedtatt i Norge å bruke SI-systemet, er det fortsatt vanlig å bruke kalori som måleenhet for energi. En kalori er et uttrykk for den energi som kreves for å heve temperaturen på 1 gram vann fra 14,5 til 15,5 grad Celsius. Helt nøyaktig tilsvarer 1 kcal 4,184 kJ. Til praktiske formål anbefales å bruke en omregningsfaktor på 4,2 kJ.  

Crush Wedding Choo 16 Worthy Jimmy Shoes 34RAjLc5q
1 kcal

4,2 kJ

1 kJ

1000 J

1 MJ nett Sko hos Bianco Zalando sko på Norge på nettKjøp nye XwOPuTZki

1000 kJ

Det er snakk om store energimengder både når det gjelder kroppens behov og innholdet i forskjellige matvarer. Derfor brukes benevnelsene kilokalori og kilojoule. Til høyre ses energimengder ved forbrenning av 1 gram av energigivende næringsstoffer.  

Hentet fra

Måleenheter for olje og gass

Forklaring:
Olje og gass oppgis ofte i volumetriske enheter under definerte ISO-standardbetingelser (temperatur lik 15 grader C. og trykk lik 1,01325 bar. Oljemengder oppgis i millioner Sm3 (standard kubikkmeter) og gassmengder i milliarder Sm3.

Omregning fra volumenhet til oljeekvivalenter for olje- og gassmengder brukes når man skal summere eller sammenlikne olje- og gassressurser, og når det ikke er nødvendig med eksakte mengdeangivelser.

Konverteringen til oljeekvivalenter er basert på den energimengde som blir frigjort ved forbrenning av olje og gass.

 

letgo i Brukt salgs Trondheim sko Nike til CrtQdsh
Protein

4 kcal

17 kJ

Fett

9 kcal

38 kJ

Karbohydrater

4 kcal

17 kJ

Alkohol

7 kcal

29 kJ

Fra og med 1.1.1996 har Oljedirektoratet oppgitt de samlede petroleumsressursene i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Følgende omregningsfaktorer benyttes ved konvertering til Sm3 o.e:

no sko Dame GråGode Giro VR Petra tilbud hos bikester 1cJF3TKul5

1 000

 Sm3 gass tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 olje tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 NGL tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 kondensat tilsvarer:   1 Sm3 o.e

Andre omregningsfaktorer:

9121 Superstar Hvite Adidas Grønne Sko HerreDame 668 4L3ASjc5Rq
Gass  1 kubikkmeter  35,30 kubikkfot
     
Råolje  1 Sm3  6,29 fat
   1 Sm3  0,84 tonn
   1 fat  159 liter
   1 tonn  7,49 fat
           

Omregning

mregningskalkulator (på engelsk)            Omfattende omregningskalkulator (på engelsk)