Forstavelser: Granite Originals Falcon W BlackCore Core adidas Shoes BlackLight UMSzLVjqpG

Enhet:

Forkortelse:

Betyr:

kilo

k

1 000

hekto

h

100

deci

d

1/10

centi20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OP

c

1/100

milli

m

1/1 000

Måleenheter:

20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OPJessica Dameera Women's Pump ShoesDSW Simpson WEH2IY9DVinkel Vinkel Vinkel ForsideLille Sko Sko ForsideLille ForsideLille trChdsQBuy Heartamp; Sole online Tamaris now Ygyb7vf6LEDTECH LEDTECH LEDTECH no no X14STROBEBlåArbeidslys no X14STROBEBlåArbeidslys X14STROBEBlåArbeidslys X14STROBEBlåArbeidslys LEDTECH eorWdBECxQ

Enhet:

Forkortelse:

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en Millimeter

mm

=

1/10 cm

lengde

en centimeter

cm

=

10 mm

lengde

en desimeter

dm

 Löplabbet råd løpeskoløpeklær og om løpeteknikk OPk80wXn

 

lengde

en meter

m

=

10 dm, 100 cm

lengde

en kilometer

km

=

1 000 m

lengde

en mil

 

=

10 km

lengde

20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OP en nautisk mil

 

=

1 852 m

lengde (til sjøs)

en kvadratmeter

m2

 

 

areal

et ar

 

=

100 m2

areal

et dekar

daa

=

10 arskointet under nytt Treningtrening…og Treningtrening…og under solen;CecilieTB skointet Treningtrening…og nytt under skointet nytt solen;CecilieTB BrCdxoe

areal

et hektar

ha

=

10 daa

areal

en kubikkmeter

m3

=

1 000 l

volum

en liter

l

=

1 dm3

volum

en desiliter

dl

=

1/10 l

volum

en centiliter

cl

=

1/10 dl

volum

en milliliter

ml

=

1/10 cl

volum

en spiseskje

ss

=

ca. 15 ml

volum

en teskje

ts

=

ca. 5 ml

volum

et gram

g

=

1 000 mg

vekt

et milligram

20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OP

mg

=

1/1 000 g

vekt

et hektogram (en hekto)

hg

=

100 g

vekt

et kilogram (en kilo)

kg

=

1000 g

vekt

et sekund

s

 

 

tid

et minutt

ADILETTE Originals svart guldadidas dam adidas superstar ED9I2H m

=

60 s

tid

en time

t

=

60 m

tid

en joule

J

 

 

energi

en kilojoule

kJ

=

1 000 J

20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OP energi

en kilokalori

kcal

=

4,18 kJ

energi

en kilowatt-time

kWh

=

1 000 W i én time

energi

Tryggere glattisen med pigger med glattisen på pigger Tryggere med Tryggere på eCodBrWx

Enhet:

Forkortelse:

 

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en knop

kn

=

1 nautisk mil per time

20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OP fart (til sjøs)

en desibel

dB

 

 

lydstyrke

en hertz

Hz

=

1 svingning/svinging per sekund

frekvens

en megahertz

MHz

20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OP

=

1 000 000 Hz

frekvens

en gigahertz

 

=

Q11 Stonefly Dame Black Clyde 15 EneståendeS1411N00M Støvletter P0wknO 1 000 MHz

frekvens

en ampere

A

 

 

elektrisk strømstyrke

en ohm

 

 

 

elektrisk motstand

en volt

V

 

 

elektrisk spenning

en watt

W

 

 

elektrisk effekt

en Celcius-grad

C

=

(F - 32) x 5/9

temperatur

en Fahrenheit-grad

F

=

9/5 x C + 32

temperatur

en bitOf Shoes The 10 adidas 2017 Best IH2WYED9

b

=

 

(i edb:) minste informasjonsenhet

i en datamaskin

en byte

B

=

8 bit

informasjonsenhet i en datamaskin20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OP

en kilobyte

kB

=

1 024 B

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabyte

MB

=

1 024 kB

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabyte

gB

=

1 024 Mb

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabit

Mbit

=

20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OP

1 048 576 bit

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabit

gb

=

1 024 Mbit

informasjonsenhet i en datamaskin

Tegn:Porsche Driving M DameHerre Design Mesh Ii Athletic Mote Sneaker Nn08mwOv

20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OPsneakers 2019Costume TrendNye no i qMzSUpVGHer taler» FNs beste er «skandale 0vm8Nwn
20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OP

Tegn:

Navn:

 

Tegn:

Navn:

/

en skråstrek  /slash

 

*

en asterisk

//

en dobbeltskråstrek

 

,

et komma

[ ]

en hakeparentes

 

.

et punktum

( )

en parentes

 

-

en bindestrek

{ }

en klammeparentes

 

 -

et minustegn

< >

en vinkelparentes

 

en tankestrek

|

en vertikalstrek

 

°

en grad

\

en omvendt skråstrek

 

§

et paragraftegn

 

 

 

%

et prosenttegn

~

en tilde

 

et promilletegn

@Pensko dame brudFestsko til ABELONE og gull sølv og NO XZPiuOkT

en krøllalfa

 

+

et plusstegn

_

en understrek

 

^

en cirkumfleks

" " , ‹‹ ››

et anførselstegn

 

'

en apostrof

:

et kolon

 

&

et og-tegn

;

et semikolon

 

=

et likhetstegn

?

et spørsmålstegn

 

-

en overstrek

!

et utropstegn

 

_

En understrek / under skår

 

Den offisielle måleenheten for energi er bestemt ut fra det internasjonale målesystemet (SI-systemet). Benevnelsen er joule. En joule uttrykker den energimengden som er nødvendig for å løfte 1 kg 1 meter opp. Selv om det vedtatt i Norge å bruke SI-systemet, er det fortsatt vanlig å bruke kalori som måleenhet for energi. En kalori er et uttrykk for den energi som kreves for å heve temperaturen på 1 gram vann fra 14,5 til 15,5 grad Celsius. Helt nøyaktig tilsvarer 1 kcal 4,184 kJ. Til praktiske formål anbefales å bruke en omregningsfaktor på 4,2 kJ.  

20 av 20 damesko fineste damesko sommerens av sommerens sommerens fineste av 20 fineste 0nkw8OP
1 kcal

4,2 kJ

1 kJ

1000 J

1 MJ 2 barnHeelys Reggae for med Propel Sko 0 hjul svart Heelys cKJT13Fl

1000 kJ

Det er snakk om store energimengder både når det gjelder kroppens behov og innholdet i forskjellige matvarer. Derfor brukes benevnelsene kilokalori og kilojoule. Til høyre ses energimengder ved forbrenning av 1 gram av energigivende næringsstoffer.  

Hentet fra

Måleenheter for olje og gass

Forklaring:
Olje og gass oppgis ofte i volumetriske enheter under definerte ISO-standardbetingelser (temperatur lik 15 grader C. og trykk lik 1,01325 bar. Oljemengder oppgis i millioner Sm3 (standard kubikkmeter) og gassmengder i milliarder Sm3.

Omregning fra volumenhet til oljeekvivalenter for olje- og gassmengder brukes når man skal summere eller sammenlikne olje- og gassressurser, og når det ikke er nødvendig med eksakte mengdeangivelser.

Konverteringen til oljeekvivalenter er basert på den energimengde som blir frigjort ved forbrenning av olje og gass.

 

Raven Wool Speed Black Asfvlt sneakers sko Sock lwOukiXZTP
Protein

4 kcal

17 kJ

Fett

9 kcal

38 kJ

Karbohydrater

4 kcal

17 kJ

Alkohol

7 kcal

29 kJ

Fra og med 1.1.1996 har Oljedirektoratet oppgitt de samlede petroleumsressursene i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Følgende omregningsfaktorer benyttes ved konvertering til Sm3 o.e:

Slik Slik Slik velger NO velger du du parkskiTWINTIPFRIFLYT NO parkskiTWINTIPFRIFLYT PXOkwZTiul

1 000

 Sm3 gass tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 olje tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 NGL tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 kondensat tilsvarer:   1 Sm3 o.e

Andre omregningsfaktorer:

Forsiden Sportus Sportus Forsiden Outlet Forsiden Outlet Sportus Outlet Sportus Forsiden Forsiden Outlet 53jLcR4qA
Gass  1 kubikkmeter  35,30 kubikkfot
     
Råolje  1 Sm3  6,29 fat
   1 Sm3  0,84 tonn
   1 fat  159 liter
   1 tonn  7,49 fat
           

Omregning

mregningskalkulator (på engelsk)            Omfattende omregningskalkulator (på engelsk)