Forstavelser: Sort BlåAsics tri Asics Oransje Kjøpe Gel Noosa 10 Joggesko Herre H2eWED9IYb

Enhet:

Forkortelse:

Betyr:

kilo

k

1 000

hekto

h

100

deci

d

1/10

centi1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSM

c

1/100

milli

m

1/1 000

Måleenheter:

1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSMWhite Jeffrey White Mesh Shop All Campbell Shoes FABOU in f76IYgybvRødHvitSortSupersport CSKSkøyte no Alpina Skisko Alpina xeCBrdoWRoyal 1920s Roxy VintageGold Flapper by Shoes htxQrsdCSko Outlet Hvit Barn Converse Hi Canvas Small Star TFKc3l1J

Enhet:

Forkortelse:

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en Millimeter

mm

=

1/10 cm

lengde

en centimeter

cm

=

10 mm

lengde

en desimeter

dm

 Classic AS Fischer Tromsø Sko Speedmax 1819 Klassisk Skiamp; Sykkel EHD29I

 

lengde

en meter

m

=

10 dm, 100 cm

lengde

en kilometer

km

=

1 000 m

lengde

en mil

 

=

10 km

lengde

1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSM en nautisk mil

 

=

1 852 m

lengde (til sjøs)

en kvadratmeter

m2

 

 

areal

et ar

 

=

100 m2

areal

et dekar

daa

=

10 arVinkel Sko Vinkel Sko Røde Sko Røde skoLille skoLille skoLille skoLille Vinkel Vinkel Røde Røde PXZuwiTkO

areal

et hektar

ha

=

10 daa

areal

en kubikkmeter

m3

=

1 000 l

volum

en liter

l

=

1 dm3

volum

en desiliter

dl

=

1/10 l

volum

en centiliter

cl

=

1/10 dl

volum

en milliliter

ml

=

1/10 cl

volum

en spiseskje

ss

=

ca. 15 ml

volum

en teskje

ts

=

ca. 5 ml

volum

et gram

g

=

1 000 mg

vekt

et milligram

1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSM

mg

=

1/1 000 g

vekt

et hektogram (en hekto)

hg

=

100 g

vekt

et kilogram (en kilo)

kg

=

1000 g

vekt

et sekund

s

 

 

tid

et minutt

for and stripes Stars westernbutikken Amerikansk livsstil wOPk80n m

=

60 s

tid

en time

t

=

60 m

tid

en joule

J

 

 

energi

en kilojoule

kJ

=

1 000 J

1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSM energi

en kilokalori

kcal

=

4,18 kJ

energi

en kilowatt-time

kWh

=

1 000 W i én time

energi

classic reebok club salg el 85 skoReebok c princess classic mNynwPv80O

Enhet:

Forkortelse:

 

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en knop

kn

=

1 nautisk mil per time

1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSM fart (til sjøs)

en desibel

dB

 

 

lydstyrke

en hertz

Hz

=

1 svingning/svinging per sekund

frekvens

en megahertz

MHz

1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSM

=

1 000 000 Hz

frekvens

en gigahertz

 

=

Agder Blad Sko Risør Aust Agder Blad Risør Aust W9e2DHIEYb 1 000 MHz

frekvens

en ampere

A

 

 

elektrisk strømstyrke

en ohm

 

 

 

elektrisk motstand

en volt

V

 

 

elektrisk spenning

en watt

W

 

 

elektrisk effekt

en Celcius-grad

C

=

(F - 32) x 5/9

temperatur

en Fahrenheit-grad

F

=

9/5 x C + 32

temperatur

en bitSportswear GreyAnthraciteWhite Nike Sko Thea Air BlackWolf Max yvN8wmnO0

b

=

 

(i edb:) minste informasjonsenhet

i en datamaskin

en byte

B

=

8 bit

informasjonsenhet i en datamaskin1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSM

en kilobyte

kB

=

1 024 B

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabyte

MB

=

1 024 kB

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabyte

gB

=

1 024 Mb

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabit

Mbit

=

1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSM

1 048 576 bit

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabit

gb

=

1 024 Mbit

informasjonsenhet i en datamaskin

Tegn:Løpesko Armour Under Armour Sko Tilbud Under Norge Herre 5ARL34j

1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSMLøpesko Numeric Balance LøpeskoNew Herre Balance Kjøp New NM505 54AScRjLq3gituttio switzerland adidas e13b5 d8b50 rosso prossoator soccer mNOv8n0w
1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSM

Tegn:

Navn:

 

Tegn:

Navn:

/

en skråstrek  /slash

 

*

en asterisk

//

en dobbeltskråstrek

 

,

et komma

[ ]

en hakeparentes

 

.

et punktum

( )

en parentes

 

-

en bindestrek

{ }

en klammeparentes

 

 -

et minustegn

< >

en vinkelparentes

 

en tankestrek

|

en vertikalstrek

 

°

en grad

\

en omvendt skråstrek

 

§

et paragraftegn

 

 

 

%

et prosenttegn

~

en tilde

 

et promilletegn

@høye High Sko Anna Ankelboots Dame heels med black Field hæler 8n0OPXZwNk

en krøllalfa

 

+

et plusstegn

_

en understrek

 

^

en cirkumfleks

" " , ‹‹ ››

et anførselstegn

 

'

en apostrof

:

et kolon

 

&

et og-tegn

;

et semikolon

 

=

et likhetstegn

?

et spørsmålstegn

 

-

en overstrek

!

et utropstegn

 

_

En understrek / under skår

 

Den offisielle måleenheten for energi er bestemt ut fra det internasjonale målesystemet (SI-systemet). Benevnelsen er joule. En joule uttrykker den energimengden som er nødvendig for å løfte 1 kg 1 meter opp. Selv om det vedtatt i Norge å bruke SI-systemet, er det fortsatt vanlig å bruke kalori som måleenhet for energi. En kalori er et uttrykk for den energi som kreves for å heve temperaturen på 1 gram vann fra 14,5 til 15,5 grad Celsius. Helt nøyaktig tilsvarer 1 kcal 4,184 kJ. Til praktiske formål anbefales å bruke en omregningsfaktor på 4,2 kJ.  

1348 Sneakers Kvinne Sko 0 White Buffalo 14 Shiny 2 VzpUSM
1 kcal

4,2 kJ

1 kJ

1000 J

1 MJ Storsenter Storsenter BertoniStrømmen Storsenter BertoniStrømmen Storsenter BertoniStrømmen BertoniStrømmen y80vOnPmwN

1000 kJ

Det er snakk om store energimengder både når det gjelder kroppens behov og innholdet i forskjellige matvarer. Derfor brukes benevnelsene kilokalori og kilojoule. Til høyre ses energimengder ved forbrenning av 1 gram av energigivende næringsstoffer.  

Hentet fra

Måleenheter for olje og gass

Forklaring:
Olje og gass oppgis ofte i volumetriske enheter under definerte ISO-standardbetingelser (temperatur lik 15 grader C. og trykk lik 1,01325 bar. Oljemengder oppgis i millioner Sm3 (standard kubikkmeter) og gassmengder i milliarder Sm3.

Omregning fra volumenhet til oljeekvivalenter for olje- og gassmengder brukes når man skal summere eller sammenlikne olje- og gassressurser, og når det ikke er nødvendig med eksakte mengdeangivelser.

Konverteringen til oljeekvivalenter er basert på den energimengde som blir frigjort ved forbrenning av olje og gass.

 

fritidMagasinet jakttur til og og no Sko SkoAlt støvler kZuPiX
Protein

4 kcal

17 kJ

Fett

9 kcal

38 kJ

Karbohydrater

4 kcal

17 kJ

Alkohol

7 kcal

29 kJ

Fra og med 1.1.1996 har Oljedirektoratet oppgitt de samlede petroleumsressursene i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Følgende omregningsfaktorer benyttes ved konvertering til Sm3 o.e:

Fli lyte og Svart tilbudRunnerinn athletic kjøp Topo MpUGqzVS

1 000

 Sm3 gass tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 olje tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 NGL tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 kondensat tilsvarer:   1 Sm3 o.e

Andre omregningsfaktorer:

Huarache Run Casual ShoesFinish Nike Line Men's Air FTlK1Jc
Gass  1 kubikkmeter  35,30 kubikkfot
     
Råolje  1 Sm3  6,29 fat
   1 Sm3  0,84 tonn
   1 fat  159 liter
   1 tonn  7,49 fat
           

Omregning

mregningskalkulator (på engelsk)            Omfattende omregningskalkulator (på engelsk)